"Vi förlorar livet på vägen om vi tror att målet innehåller livet"