Låt själen få styra ditt liv

Återhämtningsterapi


Vad är återhämtninsterapi?

Återhämtningsterapi är en holistisk metod som består av bland annat mindfulness, stresshantering, meditation, personlig och andlig utveckling. För att återhämta oss från stress behöver vi komma i balans på ett holistiskt sätt, vilket innebär att vi tar hänsyn till både kropp, själ och sinne.

En återhämtningsterapeut är specialiserad på återhämtning från utmattning och stressrelaterad ohälsa. Behandlingsformen passar dig som är utmattad eller går igenom en livskris. Genom vägledning kan terapeuten erbjuda dig verktyg som leder till nya perspektiv och insikter för att du ska hitta din unika väg till balans och återhämtning.

I behandlingen lägger återhämtningsterapeuten fokus på att bland annat hjälpa dig att stilla tankarna då du som befinner dig i stress eller utmattning ofta lägger mycket tid på intensivt tankearbete. Detta tar mycket energi och orsakar ofta ännu mer dåligt mående. Genom att i stället fokusera på att lugna ner tankearbetet, genom bland annat mindfulness och meditation, kan du frigöra energi för läkning och återhämtning.

En återhämtningsterapeut kan hjälpa dig att hitta orsaken bakom orsaken till din utmattning, vilket minskar risken för återfall. Syftet är att du ska hitta en väg där du slipper bli utmattad igen - en hållbar väg där hjärtat leder dig till ett friskare och mer glädjefyllt liv.


NÄR VI ÄR I NUET SÅ FRIGÖR VI ENERGI TILL KROPPENS LÄKNING OCH ÅTERHÄMTNING

De sex gyllene stegen...


I återhämtningsterapin arbetar vi med de sex gyllene stegen mot återhämtning. 


De här stegen handlar tex om acceptans, ansvar, förlåtelse, hitta sin inre röst, lära känna sig själv och den viktiga återhämtningen.

När vi är utmattade eller varit utmattade kan vi uppleva att vi "tappat" bort oss själva. Vi kanske ställer oss frågan, Vem är jag? Varför händer det här mig? Hur ska jag ta mig ur det här? Vi kanske känner oss vilsna och att vi gjort något fel. 

Då är återhämtningsterapin ett sätt att få hjälp att hitta orsaken bakom orsaken. Det kan vara genom enskilda samtal eller i grupp.

Min egen resa med återhämtningsterapi

Under 2019-2021 gick jag utbildningen till återhämtningsterapeut. Det jag inte visste då var att jag startade en personlig och andlig resa. Resan jag från början trodde skulle handla om utbildning till återhämtningsterapeut, men det kom även att ske en inre resa. En inre resa som handlade om att hitta mig själv och orsaken till min utmattning, alltså den riktiga orsaken.